VIDEO: Pembuatan Karbon Aktif Tempurung Kelapa JACOBI Di Srilangka

Proses Pembuatan Karbon Aktif Coconut Shell ( Batok Kelapa) Jacobi di Srilangka. Mula-mula batok kelapa diarangkan (pirolisa), quality control, dan aplikasinya. 


Proses Pembuatan Karbon Aktif Batok Kelapa Jacobi di Srilangka. Mula-mula batok kelapa diarangkan (pirolisa), quality control, dan aplikasinya